Výťahy

R+S Service, s.r.o. už niekoľko rokov ponúka svoje služby v segmente výťahov, Medzi hlavné činnosti patria nasledovné:

  • Pravidelná údržba výťahov
  • Opravy výťahov
  • Rekonštrukcia a modernizácia výťahov
  • Vyprosťovanie osôb
  • Čistenie kabín, šachiet, strojovní
  • Odborné prehliadky výťahov – vykonávajú sa 4x ročne
  • Odborné skúšky výťahov – vykonávajú sa 1x za 3 roky
  • Opakované úradné skúšky – vykonávajú sa 1x za 6 rokov v spolupráci Technickou inšpekciou SR

Pre bližšie informácie, príp. cenovú ponuku nás prosím kontaktujte